Även om golvet har gått sönder, är fuktskadat eller missfärgat behöver inte det betyda att golvet måste bytas. Vi har kompetensen att laga och återställa ditt golv. I samband med en helslipning blir lagningen som allra bäst.

Lagning av trägolv är en process som syftar till att åtgärda skador eller brister i trägolv, så att de kan återställas till ett bra skick och fortsätta att användas. Det finns många olika sätt att laga trägolv, och vilken metod som är lämplig beror på skadans omfattning och placering.

En vanlig metod för att laga trägolv är att ersätta skadade träplankor eller träpaneler. Detta kan göras genom att skära bort den skadade delen av golvet och ersätta den med nytt trämaterial. Detta kan vara en tidskrävande process, särskilt om det krävs att flera plankor eller paneler byts ut.

En annan metod för lagning av trägolv är att fylla i sprickor eller hål med träfyllmedel. Träfyllmedel är en specialformulerad produkt som är avsedd att fylla i skador i trägolv. Det finns olika sorter av träfyllmedel som passar för olika typer av trägolv, så det är viktigt att välja rätt produkt för att få ett bra resultat.

Oavsett vilken metod som används för att laga trägolv, är det viktigt att följa riktlinjerna för att säkerställa att golvet återställs på ett säkert och hållbart sätt. Det kan också vara nödvändigt att slipa och behandla golvet efter lagningen för att återställa dess ursprungliga skönhet och hållbarhet.